Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

PomocNa terenie naszej szkoły przyjmuje pedagog szkolny zajmujący się problemami dzieci z klas 0, I-III :

mgr Monika Noga.
Godziny dyżurów:

poniedziałek    -  8.00   -  10.00   -  10.45 - 14.00

wtorek             -  8.30   -  12.00

środa               -  8.00  -   15.00

czwartek        -  13.00  -  13.45  -    14.30 - 17.30

piątek               -  9.30  -  14.30Komunikat:

"Wyprawka szkolna 2013"

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.07.2013r w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych informujemy że pomoc przysługuje:


- uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokosci 539,00 zł netto na dofinansowanie podręczników do kształcenia ogólnego.


- uczniom klas pierwszych powyżej kryterium dochodowego ze względu na trudną sytuację rodzinną


Szczegóły na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl


 

Wnioski można pobrac i składać u pedagoga szkolnego.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasza szkoła współpracuje z

Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 4 w Krakowie 

os. Szkolne 27,

telefon:  12-644-18-8512-644-18-85,

fax 12-644-04-74.
Mogą Państwo uzyskać tu porady i pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Niepubliczne placówki, które mają prawo do wydawania orzeczeń uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu:


Centrum Psychoterapii s. c.
ul. Batorego 2
31-135 Kraków

Tel: 12-33-76-08


Poradnia Psychologiczna
Polskiego Towarzystwa Dysleksji
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Tel: 12-643-16-75


Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
Prywatne Centrum Terapii Mowy
ul.Biskupia 10

Tel: 12-633-47-36


Pro Humana Vita
ul.Sławkowska 1

Tel: 12-422-53-29


Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
„Uśmiech”
ul.Wenecja 6

Tel: 12-429-29-79